Initiatief tot openbare basisschool in Wilderszijde – Bergschenhoek

Ouderverklaringen gezocht!

In Bergschenhoek komt een gloednieuwe wijk: Wilderszijde. De eerste heipaal moet nog de grond, maar de plannen voor de vestiging van basisscholen in deze nieuwe wijk zijn al gestart. Want bij een nieuwe wijk hoort ook een nieuwe school.

IK STEM VOOR !

Hoe zit het precies?

Samen met de Laurentius Stichting en Spectrum SPCO wil Scholengroep Holland zorgen voor een sterk onderwijsaanbod in Wilderszijde – Bergschenhoek. Vanuit de Laurentius Stichting zijn er plannen voor een katholieke basisschool en vanuit Spectrum SPCO zijn er plannen voor een protestantse basisschool. Scholengroep Holland vindt het belangrijk dat ook het openbaar onderwijs een plek krijgt in de nieuwe wijk Wilderszijde. In de vorm van Openbare basisschool Ten Hoeck.

Het plan is om met drie scholen in één gebouw kindgericht onderwijs aan te bieden. Dit betekent dat er wel drie aparte scholen worden opgericht, maar dat deze elkaar kunnen helpen en gebruik kunnen maken van gezamenlijke ruimten en vakdocenten. Hierdoor kan er meer geïnvesteerd worden in een gevarieerd en verrijkt onderwijsaanbod. De drie schoolbesturen werken al in verschillende combinaties in meerdere woonwijken in Lansingerland met elkaar samen. Daar kan ook de buitenschoolse opvang bij worden betrokken.

Om dit plan te kunnen verwezenlijken, hebben alle drie de stichtingen 120 ouderverklaringen nodig om aan te tonen dat er vraag is naar scholen in de nieuwe wijk Wilderszijde. Dat betekent dat er voor het realiseren van alle drie de scholen ten minste 360 ouderverklaringen nodig zijn.

Waarom ouder- verklaringen en wat zijn dit?

Vanaf 1 juni 2021 valt het stichten van een school onder de Wet Meer Ruimte Voor Nieuwe Scholen (MRvNS). Hierbij wordt er rechtstreeks bij de ouders naar belangstelling voor een nieuwe school gevraagd. Dit gebeurt met behulp van ouderverklaringen. En wij hebben jouw hulp nodig! Helaas kan niet iedereen zomaar een ouderverklaring tekenen. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • Je bent beslissingsbevoegde ouder/verzorger van het kind;
 • Per kind kan er één ouderverklaring worden afgegeven, dus die van jou óf die van de andere ouder/verzorger en niet allebei;
 • Je kind is 2, 3 of 4 jaar op 1 november 2021;
 • Je kind woont in een postcodegebied dat geheel of gedeeltelijk valt binnen een straal van 6 km van Wilderszijde;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ander goedgekeurd initiatief gesteund.

Dat is nogal wat en daarvoor hebben we hulp nodig!

Met een ouderverklaring geef je aan dat je jouw kind wel in zou willen schrijven op de nieuwe school als deze er zou komen. De verklaring betekent niet dat je ook verplicht bent om dit te doen. De verklaring is meer een steunbetuiging voor een school, zodat deze school ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Je kunt dus na het afgeven van een ouderverklaring altijd nog besluiten om je kind op een andere school aan te melden.

Waar het om draait...

Openbare basisschool Ten Hoeck

Scholengroep Holland vindt het belangrijk dat gezinnen die in de nieuwe wijk van Bergschenhoek gaan wonen, kunnen kiezen voor openbaar onderwijs. Daarom willen we openbaar onderwijs gaan verzorgen in Wilderswijde.

Samen leven en samen leren -dat is het Ten Hoeckconcept-

 Ontmoeting staat centraal in onze nieuwe school: ontmoeting tussen kinderen met allemaal hun eigen achtergrond en verhaal. En Openbare basisschool Ten Hoeck wordt hierbij de veilige omgeving waarin kinderen ontdekken wie ze zijn. En waarbinnen de kinderen zich samen kunnen ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf.

 Om ieder kind eerlijke kansen te bieden, vinden wij de volgende punten zeer belangrijk:

 • Een weekprogramma vanuit gedeelde visie met de kinderopvang;
 • Een uitdagende omgeving voor de kinderen, waarbinnen wij samen met ouders en verzorgers de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling;
 • Basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van rekenen en taal;
 • De mogelijkheid om gebruik te maken van het 10-14 onderwijs*;
 • Hoeckenonderwijs, waarbij we plezier in leren stimuleren met ontwikkelmogelijkheden en keuzemogelijkheden;
 • Actieve samenwerking met onze partnerscholen zodat we thuisnabij onderwijs kunnen leveren, met specialistische zorg voor ieder kind.

* 10-14 onderwijs is een concept waarbij leerlingen tussen de 10 en 14 jaar naar een overgangsklas kunnen, die werkt op het snijvlak tussen de basisschool en de middelbare school. Basisschoolleerlingen die al vroeg klaar zijn voor het voortgezet onderwijs kunnen al met 10, 11 of 12 jaar naar de overgangsklas en leerlingen die nog niet helemaal klaar zijn voor de overstap naar het voortgezet onderwijs, kunnen wat langer in die overgangsklas blijven zitten.

Bekijk hier een eerste beeld van ons onderwijsconcept

Een eerste beeld van ons onderwijsconcept

Stapsgewijs onderwijs is de basis. We kijken naar de totale en evenwichtige ontwikkeling van het jonge kind. De voortzetting van het speelgedrag van peuters in groep 1 en 2, zorgt voor een soepele overgang tussen de voorschoolse voorzieningen en de basisschool. In groep 1 is er veel aandacht voor leren spelen en hiermee samenhangend: de sociaal-emotionele ontwikkeling, zintuiglijke en motorische vaardigheden en de cognitieve ontwikkeling. In groep 2 wordt de focus verlegd naar het spelend leren.

De kinderen vanaf ongeveer 6 jaar werken in de ochtend in een groep volgens het leerstofjaarklassensysteem aan de kernvakken. Kinderen krijgen de ruimte en de aandacht om op hun eigen niveau te kunnen werken. We kijken hiernaar vanuit opbrengst- en handelingsgericht werken. In de middag wordt er gewerkt vanuit zogenaamde Hoecken: ontwikkelhoeken waarin leerlingen van verschillende leeftijden en klassen samen leren.

We onderscheiden de volgende Hoecken:

 1. Onderzoekshoeck;
 2. Bewegingshoeck;
 3. Handvaardigheids-/techniekhoeck;
 4. Beeld-/kunsthoeck;

Het werken in de Hoecken wordt tweeledig ingezet. Enerzijds kunnen de Hoecken worden ingezet om bepaalde concepten beter te begrijpen (zoals kinderen door te timmeren meer kunnen leren over meters, centimeters en millimeters). Anderzijds is het doel van de Hoecken om leerlingen tot diep leren te brengen. Dit gebeurt door levensechte, complexe opdrachten, waarbij de leerlingen in de loop der jaren leren om verschillende vakken, concepten en bronnen samen te brengen. Daarnaast kunnen leerlingen die meer praktische dan theoretische kwaliteiten hebben ook hun meesterschap tonen, door leerlingen te begeleiden die dit door leeftijd of ontwikkeling nog minder goed kunnen.

onderdeel van

Scholengroep Holland

Openbare basisschool Ten Hoeck hoort bij Scholengroep Holland, bestaande uit 13 openbare basisscholen die zich allemaal hardmaken voor eerlijke kansen voor ieder kind.

Neem vooral een kijkje op onze website www.scholengroepholland.nl om meer te weten te komen over ons onderwijs en onze aanpak. Of kijk eens op de website van een van onze scholen. Zo krijg je een beter beeld van hoe Openbare basisschool Ten Hoeck vorm gaat krijgen.

– Anke vanVuuren
bestuurder Scholengroep Holland

Tot uiterlijk 15 oktober 2021 kun je ons initiatief steunen

Ouderverklaring tekenen

Tot uiterlijk 1 november 2021 kun je ons initiatief steunen met jouw ouderverklaring. Daarmee kan Scholengroep Holland aantonen dat er genoeg belangstelling voor de school is. Steun jij ook een rijk onderwijsaanbod in Wilderszijde – Bergschenhoek? Geef jouw stem aan Openbare basisschool Ten Hoeck!

Iedereen kan stemmen die woont binnen 6 km van de nieuwe wijk. Bekijk of jouw postcode mogelijkheden biedt om te stemmen

2641     Pijnacker

2642     Klapwijk

2643     Keijzershof

2651     Oost-Meerpolder

2652     Hoogseweg – Berkel en Rodenrijs

2661     Bergschenhoek (buitengebied)

2662     Bergschenhoek woongebied

2665     Bleiswijk

24718  Rokkeveen-West

2719     Rokkeveen-Oost

2761     Zevenhuizen ZH

2906     Schenkel-West

2907     De Burgen C.S.

2908     Schollevaar-Noord

2912     Dorrestein (laagbouw)

2913     Tuinbouwgebied Albert van ‘t Hartweg

3031     Rubroek

3034     Nieuw-Crooswijk

3035     Oude Noorden

3036     Oude Noorden

3037     Liskwartier

3038     Bergpolder

3039     Blijdorp

3045     Zestienhoven

3046     Schieveen

3051     Hillegersberg-Zuid

3052     Schiebroek

3053     Schiebroek

3054     Hillegersberg-Noord

3055     Molenlaankwartier

3056     Terbregge

3059     Rotterdam Zevenhuizenplas

3061     Kralingen-West

3062     Kralingse Bos

3066     Prinsenland

3067     Het Lage Land

3068     Ommoord

3069     Ommoord

Volg hiervoor onderstaande stappen: 

1

Ga naar www.duo.nl.

2

Kies voor ‘Ouderverklaring voor nieuwe scholen’.

3

Klik op ‘Ouderverklaring afgeven’.

4

Ga naar de lijst met initiatieven.

5

Typ ‘Wilderszijde’ in de zoekbalk.

6

Kies ‘Openbare basisschool Ten Hoeck’.

Dankjewel namens alle kinderen!